Persometrics er et sveitsisk forsknings- og consultingsselskap med hovedkontor i Lausanne. Vi tilbyr psykometrisk og fysiologisk testing for privatpersoner og bedrifter. Det som især skiller oss fra våre konkurrenter er våre skreddersydde prediktor-indekser av stress-relaterte sykdommer basert på biomarker-testing. Våre rapporter er alltid bygget på det siste av vitenskapelig forskning.

Ved å identifisere sårbare individer med høy burnout-risiko tilbyr vi skreddersydde stress-management løsninger som vi mener tjener både de ansatte og bedriften. Vi har også verktøy for å hyre de riktige kandidatene både gjennom mer eller mindre standard kognitiv testing, personlighetstesting og lederskikkethet (alle tester kan tilbys på norsk) samt våre unike stress consultancy -tjenester.

Vår filosofi er vitenskapelig forskning, og vi foretar dype analyser av våre kunders data med egnede vitenskapelige verktøy. Selvsagt er det viktig for oss at våre rapporter har praktisk verdi, men vi vil aldri foreta analyser som ikke har vitenskapelige fundamenter å stå på, noe vi også forventer fra våre leverandører.

Gruppen

Grunnlegger og hovedkonsulent

John Thoresen: PHD, PMP

Durham University (Psychology)
University of Toulouse (Economics and Finance)

John har jobbet som forsker ved det føderale polytekniske universitetet i Lausanne, Sveits (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL), der han har fokusert på å utforske virkningen av stress på hjerneaktivitet og atferd, samt samspillet med personlighet. Han bringer med seg erfaring fra markedsforskning og statistisk modellering, og har publisert artikler som berører temaer som stress, personlighet, og atferdøkonomi. Videre har han omfattende forskningserfaring innen ernæring. Johns hovedinteresser ligger i å integrere ulike metoder for å måle helse og atferd, samt anvende vitenskapelig forskning for å forbedre både fysisk og psykisk helse.

Persometrics Collaborator Professor Vice Soljan

Helse-ekspert

Vice Soljan, PHD;

Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb (Biochemical Engineering),

Vice er medgrunnlegger og fungerer på mange måter som innovasjonssjef. Han har ekspertise innen biomarkørtesting samt utvikling av programmer innen idrett og ernæring. I tillegg innehar han professorstillinger ved både universitetet i Zagreb og i Skopje.

Regional representant, Frankrike

Oliver Fenech, MSC

Université de Malte (Sciences Politiques)
University of Nottingham (Sosiologi)

Oliver bringer med seg erfaring fra Den europeiske union, der han fungerte som prosjektleder innen flyktningpolitikk. For øyeblikket bor han på Korsika og håndterer våre kunder der. Med stor entusiasme for kulturelt samarbeid, har Oliver også en stilling som foreleser ved Universitetet i Korsika, der han underviser blant annet sosiologistudenter.

Røntgenlege radiologi Sveits Burnout Persometrics

Medisinsk konsulent

Christian Lu, MD, FHM, EBIR

Université de Lausanne (Medisin)

Universités de Lille 2, Montpellier 1, Paris sud (Radiologi, intervensjonsradiologi)

Christian Lu har over 15 års erfaring innen medisinske felt, med spesialisering innen røntgen. Han fungerer i dag som konsulent for Ygare, et røntgensenter i Yverdon-les-Bains, Sveits. I tillegg til sin omfattende medisinske erfaring, har Christian også kompetanse fra Cambridge Business School. Han forsikrer at våre produkter og tjenester opprettholder høy medisinsk kvalitet og gyldighet.

Technical consultant

João Rodrigues: PHD

Universitet i Lisboa (Biofysikk og biomedisinsk ingeniørfag)
Tekniske Universitetet i Lisboa (Electrical and Computer Engineering; IT)

Joao jobber som forsker ved det polytekniske universitetet i Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) hvor han nå forsker på hvordan stress påvirker menneskelig atferd. Han har utgivelser i brain connectivity, neurofeedback og sport, og han er interessert både i de metodiske og teoretiske aspekter men også klinisk utfall. Til tiden bruker han VR og machine learning til å studere linken mellom personlighet, atferd og fysiologi.

Klinisk forsker

Gabriella Stocca, PHD;

International School for Advanced Studies - SISSA (Biofysikk),
University of Trieste(Biologi)

Gabriella har tidligere vært ansatt ved Universitetssykehuset i Vaud (CHUV) og fungerer nå som vitenskapelig rådgiver for klinisk praksis. Hun har omfattende erfaring innen medisinsk skriving og inngående kunnskap om studieprotokoller og personvern. Gabriella er en "anvendt forsker" og har for eksempel koblet nevrofysiologi til konkrete utfall som alkoholisme og alkoholmisbruk.