Kan sugerør av plast erstattes av halmstrå?

Picture of three straws

Sist oppdatert 28/01/2022.

Bruk av polypropylen-plast har blitt et globalt problem og det er ikke uten grunn at plastsugerør er forbudt i flere land.

Livssyklusstudier har vist at halmstrå er en god kandidat for å erstatte plast, som kommer bedre ut enn papir, stål, glass og bambus, når en tar i betraktning produksjon, transport, landareale- og vannbruk, påvirkning av lokalmiljø ved produksjon, supply chains, vedlikehold og vask (ved gjenbruk), ozonlag-skade, og sjø-forurensing.

Vi anbefaler IKKE å spise halmstråsugerørene, men heller å legge dem i kompost, evt grave ned i egen hage.

Vi søker nå deltakere i en studie for å sjekke om dette materialet er egnet for spyttprøver for hormon og DNA-testing.

For instrukser, besøk følgene link når du har mottatt pakken din. Her skal du også oppgi mailadresse for å motta rapporten din.

halmstråstudie-informasjon Produkter


Sugerørene har ikke gluten, men vi garanterer ikke sikkerhet for folk med glutenintoleranse eller cøliaki.