Norsk Burnout test Persometrics leaf shaped like heart.

Burnout test

Burnout er en utmattelse som fører til tap av motivasjon, og vanligvis ender med følelser av utilstrekkelighet og nederlag. Syndromet er preget av en følelsesmessig utmattelse på grunn av overdreven involvering i arbeidet, noe som gjør personen ineffektiv eller arbeidsufør.

Det er normalt å ha store ambisjoner og å streve for personlig forbedring hver dag, men hva skjer når kapasiteten vår ikke er tilstrekkelig?

Ta testen

VENNLIGST BEMERK Testen er ikke diagnostisk og kan ikke erstatte en faglig vurdering: kun en psykolog eller terapeut kan gi en pålitelig burnout-diagnose. Se også vår angst og stress-test.