Emosjonell Intelligens og EQ-test

Emosjonell Intelligens og EQ

Bilde av en gutt med sin oldefar

Emosjonell Intelligens (EI) er ifølge populærpsykologien en form for sosial intelligens som betegner evnen til å gjenkjenne og beherske ens egne emosjoner og emosjonene til andre. EI innebærer evne til empati: som igjen innebærer å kunne ense og anerkjenne emosjonene til andre, og vite hvordan man best skal reagere i forhold til andres emosjoner, behov og følelser. Denne empati-testen kalles Empathy Quotient (EQ), et test-instrument utarbeidet av Baron-Cohen og kollegaer ved Universitetet i Cambridge for å hjelpe å diagnostisere autisme, en lidelse vi vet er knyttet med problemer med nettopp empati. Som de fleste psykologiske tester viser EQ en stor spredning i den almenne populasjonen og er derfor brukt også i en ikke-kliniske setting, hvor den har vist seg å kunne forutse utfall i blant annet jobb-suksess bedre enn tradisjonelle IQ-tester. Emosjonell intelligens har mottatt mye kritikk over årene, men uten å ta stilling til om emosjonell intelligens er et psykologisk konstrukt eller ikke inkluderer vi dette skjemaet på nettsiden vår fordi utfallet av EQ-testen et godt mål på hvor godt du takler stress.

Ta EQ testen Alle tester

Merk: denne testen har ingen klinisk verdi og er kun ment som underholdning og til økt selvinnsikt