Er det trygt? Hva med data-sikkerhet?

Sikkerhet og personvern er én av våre prioriteringer. Test-settene vi bruker er godkjent EU-normer og er testet i hundrevis av studier. Hva personvern angår har vi strenge prosedyrer for å følge europeiske databeskyttelseslover og vi lagrer kun sensitiv informasjon i anonymisert form, slik at det ikke er mulig å spore dataen tilbake til våre kunder. Det vi mener med dette er at data fra hormonprøver og/eller spørreskjema ikke kan spores til navn, e-postadresse eller IP-adresse. I stedet er de knyttet sammen ved hjelp av en anonym kode, som ikke kan spores tilbake til brukeren etter at rapporten har blitt sendt.

Laboratory label

Spyttprøver blir også ødelagt når hormonanalyser er utført, i henhold til sveitsisk lov. For fullstendig informasjon, se vår personvern-policy