HVORDAN FUNGERER HORMON OG DNA-TESTENE?

Overview of procedure

Når du bestiller et hormon- eller DNA-testkit fra Persometrics får du test-rør levert med en unik anonym kode. Du vil trenge denne til å fylle ut spørreskjema online. For DNA testing trenger vi kun én spyttprøve, og den kan taes når som helst. For homon-testing må spyttprøver avgis ved spesifikke tider (avhengig av hvilken test du har bestilt) hjemme eller hvor du måtte ønske. Når du har tatt prøvene sender du disse med posten i den ferdig frankerte konvolutten. Du vil motta din rapport på email syv dager fra laboratoriet har mottatt spyttprøvene. Når vi har sendt deg resultatene dine vasker vi dataene dine: alt som er av sensitiv data blir anonymisert slik at det ikke vil være mulig å knytte dem tilbake til deg. Hvis du derimot skulle behøve rapporten din igjen i fremtiden så kan du gjøre dette ved å bruke din anonyme kode.

Sampling tubes

Du vil motta testrør og din anonyme kode, som du benytter for tilgang til online instruksjoner.

The sampling process

Persometrics bruker såkalte Salivettes for simple cortisol-prøver. For andre prøver belager vi oss på passive drool, hvor du må spytte gjennom et plastrør inn i en test-tube. Rens munnen med vann 10 minutter før enhver spyttprøve. Prøverørene kan sendes som vanlig pos: legg dem rett i en vanlig postkasse etter at du har frankert konvolutten vi sender i pakken. Kortisol i spytt er stabilt i over en uke, men vi anbefaler at det sendes dagen etter at en prøve taes; påse derfor at prøver ikke avgis en dag før Postvesenet er stengt.

Hormone lab test result output

Alle hormontester vil gi deg ujusterte resultater fra laboratoriet sammen med referanse som forteller deg hvor dine resultater ligger an, og hva dette betyr for helsen din. Produktene fra våre Sport- og Stress-serier inneholder indekser og en rapport med dypere analyser samt en bibliografi for de som ønsker å lære hvor vår informasjon er hentet fra. Disse rapportene inkluderer også en personalisert del med informasjon om hva vi mener vil være til hjelp for noen med din psyko-endokrinologiske profil, basert på vitenskapelig forskning.

Factors that may influence lab test results

- Vi anbefaler at spyttprøver for stressrapporter tas på en normal arbeidsdag. Velg en dag med typiske arbeidsoppgaver og fritidsaktiviteter.
. Les gjerne Persometrics' Brukerbetingelser og personvern-policy på forhånd.
- Ikke drikk alkohol i det siste døgnet før du tar en spyttprøve.
- Unnlat å pusse tenner, røyke, spise eller drikke (annet enn vann) i den siste timen før du avgir en prøve.
- Kortisol kan bli påvirket av medisiner som prednison, dexamethason og andre steroider som er tatt både i tablettform eller intravenøst. Hvis du er usikker på et bestemt medikament, kontakt oss før du bestiller.
- Hvis du har en tannkjønnsykdom så kan dette også ha en effekt på hormonanalysen. Ikke ta en spyttprøve dersom du blør i tannkjøttet, eller om du har rester av mat i munnen, siden organisk materiale som blod kan påvirke påliteligheten til analysen. Hvis du kan se urent spytt, vennligst kast alle prøverør og kontakt Persometrics for å få nye.