Endokrinologisk spyttesting

Hormoner er stoffer som lages fra bestemte kjertler i kroppen. Kjertlene som utgjør det endokrinologiske systemet sender signaler som styrer en rekke kroppslige funksjoner, inkludert vekst, seksuell reproduksjon, stressregulering og metabolisme. Det endokrinologiske systemet er tradisjonelt testet med blodprøver, men visse hormoner lar seg også måle gjennom spyttprøver, som påviser den "frie" (biotilgjengelige) delen av hormonet.

Persometrics mener kunnskap om ens egen kropp er viktig for å oppnå optimal helse. Vi tilbyr forskningsbaserte psyko-endokrinologiske rapporter, som gir deg hjelp til personlig utvikling. Det er viktig å huske at vi ikke tilbyr medisinske råd: ikke bruk våre tjenester som en erstatning for legebesøk.

Hva kan jeg lære fra en hormonell ubalanse?

Kortisol-testing kan fortelle om farlig høye stressnivå, og kan påvise en irregulær HPA-akse (hypothalamus-hypofyse-adrenal akse). Gjennom vår forskning har vi utviklet prediktor-indekser som forutser stress-relaterte sykdommer, deriblant burnout. Av den grunn anbefaler vi hormontesting til enhver person som gjennomgår høyt press i sitt private eller profesjonelle liv eller hvis du er bekymret for stressnivået ditt generelt. Se også vår stress- og burnout-tester.

Hormontesting for sport

Det kan også være interessant for idrettsutøvere å holde et øye med hormonene sine, på grunn av en sterk link mellom hypofysen og sport. For eksempel så vet vi at det er en sterk link mellom muskelmassebygging og testosteron (positiv effekt) og kortisol (negativ effekt), noe som gjør at relasjonen mellom disse to hormonene (Testosteron/Kortisol) bør være på sitt høyeste for å oppnå best framgang.

Spesifikke biomarkers

Vi tilbyr også spesifikke hormontester, hvis du allerede vet hvilken biomarker du er ute etter.

Hva kan Persometrics tilby meg?

Alle våre tester er anonyme -- vi bruker en kode for å binde sensitiv data til personlig data. Enhver link mellom den personlige koden og dine persondata blir slettet så snart vi har sendt deg rapporten.

For å utføre testingen bruker vi en spytt-samler som vi sender til deg i posten. Du holder samleren i munnen i 90 sekunder for å utføre spyttsamlingen. Når du er ferdig sender du prøverørene til laboratoriet vårt i Tyskland.

Med resultatene dine får du en oversikt av hvor du står i forhold til normen. I våre test-kits for Sport and Stress lager vi relevante indekser, og du får en fullstendig rapport som forklarer hva resultatene dine betyr i forhold til helsen din. Disse rapportene inneholder forklaring av analysene som er brukt med vitenskapelige referanser, om skulle du være interessert i disse. I rapportene fra Stress- og Sports-produktene får du også en seksjon med informasjon om hjelpsomme livsstilsendringer for folk med din adrenære/binyre-profil. Denne informasjonen må ikke regnes som medisinsk råd, men heller et vitenskapelig  verktøy for underholdning og personlig forbedring.

Persometrics Stress Hormone Profile

Persometrics Stress Hormone Profile anbefales de som er bekymret over sine stressnivå, eller føler de har for mye press på jobben. Stresshormonet kortisol er tilknyttet mange helseproblemer. Hvis du føler deg uten energi, har høye cholestrolnivå, eller har vansker med å gå ned i vekt (spesielt rundt magen) så anbefaler vi å sjekke kortisol-nivåene dine siden disse kan være årsaken bakenfor. Høyt kortisol kan også ha negativ virkning på sex-drive og fruktbarhet.