Brukervilkår

Generelle vilkår og betingelser, heretter ”vilkår”

Sist oppdatert: Juli, 2022

Vennligst bemerk at den engelske versjonen av denne teksten er juridisk gjeldende og at denne norske oversettelsen kun er ment til orientering. Ved å godta disse vilkårene godtar du den engelske versjonen.

Produktene som vilkårene gjelder for.

Disse vilkårene gjelder for våre produkter og tjenester, som inkluderer, men er ikke begrenset til, fysiske produkter som sendes fra vårt lager, produksjon fra prøvetaking og rapporter basert på fysiologiske og psykometriske tester, samt informasjon hentet fra rapportene og vår nettside, www.persometrics. ch og andre nettsteder som drives av Persometrics Sarl og som kan gjenkjennes av deres URL-basenavn (for eksempel www.persometrics.com, www.persometrics.eu, www.persometrics.co.uk, www.persometrics.swiss, www.persometrix.ch, eller www.questionnaires.ch, www.questionnaires.me).

Persometrics forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, inneforstått at vilkårene som var i kraft ved bestillingsplassering forblir de juridisk gjeldene vilkårene for den transaksjonen.

Kjøpsprosessen

Når du utfører et kjøp på nettsiden vår, mottar du en automatisk mail som bekrefter transaksjonen. Denne mailen er ingen juridisk bindende kontrakt fra vår side og betyr ikke at vi har godtatt bestillingen.

Kjøperett

For å kunne utføre et kjøp på nettsiden vår må du ha rett til å tegne kontrakt både i Sveits og i ditt hjemland, og du må ha en postadresse i EU, Sveits eller Norge.

Vi gjør alt vi kan for at informasjon om produkttilgjengelighet skal være gyldig. Hvis det derimot skulle være uoverenstemmelser i offentliggjort informasjon forbeholder vi oss retten til å anvende de mest restriktive kriteriet som er oppført på nettsiden vår ved kjøpstidspunktet.  

Leveringstid

Persometrics gjør alt vi kan for raskest mulig forsending av produkter for våre kunder. Forsinkelser forårsaket av våre leverandører kan derimot skape forsinkelser for Persometrics; all informasjon som gis om leveringstider kan derfor endres til enhver tid. Skjønt dette teoretisk kan gjøres på under en uke, ber vi deg belage deg på 4 uker fra bestilling til ferdig rapport.

Priser

Våre priser er i sveitsiske francs (CHF). Beløp oppført i andre valutaer er kun approksimsjoner og er gitt for informasjon. Variasjon i midtkurs kan ha forekommet siden vår siste oppdatering, og ytterligere gebyrer kan også bli krevet fra kortutsteder eller bank. Vi forsøker alltid å gi fullstendig og fullverdig informasjon på nettsiden vår, uten å miste brukervennlighet. Endelig pris vil alltid være den som vises i kassen under kjøpet. Vi forbeholder oss retten til å endre priser, men prisen som var i kraft ved kjøpstiden vil være gjeldende for den transaksjonen.

Angrerett

Når du har bestilt noe på nettsiden vår vil du få en mail som bekrefter dette. Når betalingen er gjennomført sender vi produktet eller produktene til adressen oppgitt. Du har 28 dagers angrerett som starter den dagen du mottok pakken. Det betyr at du har 28 dager til å fortelle oss at du vil heve kjøpet. Dette gjelder såvidt du ikke har åpnet pakken. Dersom prøver har blitt sendt til laboratoriet for analyse eller 28 dager har utløpt vil du ikke lenger kunne heve kjøpet. Så snart produktet er tilbakelevert og er Persometrics i hende vil du få refundert totalsummen du har betalt (produkt og porto) på den opprinnelige betalingsformen du brukte ved kjøpet. Vi tillater tre uker for levering av produktet etter at du har informert oss om at du ønsker å heve kjøpet.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

Disse brukervilkårene vil ikke begrense eller utelukke Persometrics’ ansvar for skade og dødsfall som følge av bevisst feilaktig informasjonsfremstilling eller forsømmelse. Ansvar som kan ikke fraskrives utover det som er tillatt av gjeldene lovverk forblir i kraft.

Vi har intet ansvar for utfall av hendelser som ikke kan kontrolleres av oss, inkludert force majeure, gjerninger utført av tredjehåndsparter (inkludert hackere, leverandører og myndigheter), terrorisme, streiker, opprør, brann eller værforhold; og dette uavhengig av om Persometrics kunne ha forutsett situasjonen eller ikke.

Hormon-testing og -output kan avhenge av mange faktorer og det kan også være noe variasjon for ett individ. Persometrics forsøker alltid å forbedre prosedyrer for å optimere vitenskapelig kvalitet, men vi fraskriver oss ansvar for feil/error som er forbundet med enhver form for testing og analyse av denne typen.

Informasjonen som er tilbudt av Persometrics eller dets tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, diagnostikklaboratorier, er kun ment for forskning, informasjon og pedagogisk formål, og kan ikke erstatte medisinsk rådgivning.

Du bør alltid søke råd fra lege eller annet helsepersonell hvis du har spørsmål angående helseproblemer, for eksempel diagnose eller behandling av medisinske symptomer eller sykdommer. Ikke se bort fra faglig medisinsk råd eller utsett å snakke med lege på grunn av informasjon vi tilbyr.

Vi har tro på vitenskapelig forskning og vi står ved våre rapporter. Derimot kan vi vi ikke garantere at en forandring av livsstil som er nevnt gjennom våre tjenester vil være effektiv.

Enhver endring i livsstil, som for eksempel diett eller sport, bør kun foretas etter å ha snakket med lege eller annet helsekyndig personell. Persometrics er ikke ansvarlig for negativt utfall som følger av valg du har foretatt basert på informasjon du har fått gjennom våre tjenester.p>

Du bør alltid søke opp informasjon før du bestemmer deg om noe og tar avgjørelser basert på informasjon fra Persometrics.

Vi fraskriver oss ansvar for

  1. Tap av inntekt
  2. Tap av profitt (faktisk eller forventet)
  3. Tap av kontrakter
  4. Redusert virksomhet
  5. Nedsatt eller forringet goodwill eller rennome
  6. Tap eller korrupsjon av data
  7. Svekket helse eller forsinket forbedring av helse
  8. Rettsaker eller kostnader relater til juridiske affærer

En rekke eksterne nettsider linker til oss. Disse sidene kan tilhøre legitime aktører, men vi kan likevel ikke ta ansvar for informasjon som gis på deres nettsteder.

Trademark

“Persometrics” word-mark og logo er registrerte varemerker og tilhører Persometrics Sarl.

Intellectual Property

Persometrics eier all IP i materiale som fremgår på vår nettside og i våre rapporter. Alle rettigheter er forbeholdt.

Privacy Policy

Se vår fulle personvern-policy her.